Co i Jak z chłodnicami ?

Zaleca się wymianę płynu chłodniczego co dwa lata, ponieważ w płynie wytrącają się cząsteczki glikolu co powoduje podwyższenie temperatury krzepnięcia np. z -35o do -15o.


Raz w roku zalecamy sprawdzenie działania termostatu. Przy wadliwie działającym termostacie może wystąpić przegrzanie silnika a w następstwie jego uszkodzenie lub niedogrzanie silnika co powoduje większe zużycie paliwa.


Raz do roku zaleca się sprawdzenie całego układu chłodzenia. Ponieważ nawet mały ubytek płynu chłodzącego może spowodować zatarcie pompy wodnej lub spowodować nieprawidłowe działanie całego układu.


Stosowanie środków uszczelniających powoduje osad w układzie chłodzenia. Następstwem tego jest bardzo często zatkanie chłodnicy i nagrzewnicy – brak ogrzewania w samochodzie.


Jeżeli płyn chłodniczy "rośnie" w zbiorniku wyrównawczym lub węże gumowe doprowadzające płyn do chłodnicy twardnieją – prawdopodobnie dostaje się dwutlenek węgla do układu chłodzenia. Najczęstszą przyczyną są: pęknięta głowica lub uszczelka pod głowicą.

chlodnica